Società: Eurizon Next

Fondo Valore Var % Data
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 20 G EUR 95,2800 -0,48% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 20 GD DIS EUR 95,2814 -0,48% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 20 P EUR 98,5800 -0,47% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 20 PD DIS EUR 98,5800 -0,47% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 40 G EUR 101,9000 -0,51% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 40 GD DIS EUR 101,9166 -0,51% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 40 P EUR 98,2400 -0,51% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 40 PD DIS EUR 98,2400 -0,51% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 70 G EUR 115,6500 -0,76% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 70 GD DIS EUR 115,6911 -0,76% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 70 P EUR 98,3000 -0,76% Data22/09/2023
EURIZON NEXT ALLOCAZIONE DIVERS. 70 PD DIS EUR 98,3000 -0,76% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE CRESCITA G EUR 89,5600 -0,58% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE CRESCITA GD DIS EUR 89,5765 -0,58% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE CRESCITA P EUR 96,8800 -0,57% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE CRESCITA PD DIS EUR 96,8800 -0,57% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE EQUILIBRIO G EUR 91,3400 -0,34% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE EQUILIBRIO GD DIS EUR 91,3489 -0,34% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE EQUILIBRIO P EUR 97,9300 -0,34% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE EQUILIBRIO PD DIS EUR 97,9300 -0,34% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE PRUDENTE G CAP EUR 93,9500 -0,15% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE PRUDENTE GD DIS EUR 93,9410 -0,16% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE PRUDENTE P CAP EUR 99,2500 -0,15% Data22/09/2023
EURIZON NEXT FLESSIBILE PRUDENTE PD DIS EUR 99,2500 -0,16% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA G CAP EUR 92,7100 -0,66% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA GD DIS EUR 92,7173 -0,66% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA P CAP EUR 98,1200 -0,66% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE CRESCITA PD DIS EUR 98,1200 -0,66% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO G EUR 93,7100 -0,53% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO GD EUR 93,7190 -0,52% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO P CAP EUR 98,9800 -0,52% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE EQUILIBRIO PD DIS EUR 98,9800 -0,52% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE G CAP EUR 93,8500 -0,30% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE GD DIS EUR 93,8545 -0,29% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE P CAP EUR 99,9300 -0,29% Data22/09/2023
EURIZON NEXT SELEZIONE PRUDENTE PD DIS EUR 99,9300 -0,29% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA ABSOLUTE RET. G CAP EUR 90,2400 0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA ABSOLUTE RET. GD DIS EUR 90,2400 0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA ABSOLUTE RET. P CAP EUR 96,6500 0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA ABSOLUTE RET. PD DIS EUR 96,6500 0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA DIN. G CAP EUR 107,0700 -0,06% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA DIN. GD DIS EUR 107,0000 -0,07% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG G CAP EUR 108,4000 -0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG GD DIS EUR 108,4138 -0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG P CAP EUR 98,3900 -0,18% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA AZIONARIA ESG PD DIS EUR 98,3800 -0,19% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA CONSERVATIVA G CAP EUR 94,6100 0,04% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA CONSERVATIVA GD DIS EUR 94,6111 0,04% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA CONSERVATIVA P CAP EUR 100,1400 0,04% Data22/09/2023
EURIZON NEXT STRATEGIA CONSERVATIVA PD DIS EUR 100,1400 0,04% Data22/09/2023